SJP
SŁOWNIK SJP

X

konwie

dopuszczalne w grach (i)

konew

1. dawna jedostka objętości równa 5 garncom;
2. duże naczynie do przenoszenia i przechowywania płynów


KOMENTARZE:

(brak)