SJP
SŁOWNIK SJP

X

koordynatami

dopuszczalne w grach (i)

koordynata

liczba określająca położenie punktu na płaszczyźnie lub w przestrzeni względem ustalonego układu współrzędnych


KOMENTARZE:

(brak)