SJP
SŁOWNIK SJP

X

korealni

dopuszczalne w grach (i)

korealny

w prawie: solidarnie współdłużny, np. zobowiązanie korealne - zobowiązanie nakładające na wszystkich dłużników solidarną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania w całości


KOMENTARZE:

(brak)