SJP
SŁOWNIK SJP

X

koron

dopuszczalne w grach (i)

korona

1. symbol władzy monarchy;
2. przenośnie: władza królewska;
3. jednostka monetarna w niektórych krajach;
4. górne rozgałęzienie drzewa utworzone z konarów i gałęzi;
5. górna część zęba;
6. najwyższa, wieńcząca część muru, nasypu, zapory wodnej itp.

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE:

(brak)