SJP
SŁOWNIK SJP

X

korono

dopuszczalne w grach (i)

korona

1. symbol władzy monarchy;
2. przenośnie: władza królewska;
3. jednostka monetarna w niektórych krajach;
4. górne rozgałęzienie drzewa utworzone z konarów i gałęzi;
5. górna część zęba;
6. najwyższa, wieńcząca część muru, nasypu, zapory wodnej itp.

Korono

niedopuszczalne w grach (i)

Korona

1. Korona Królestwa Polskiego - zwyczajowa nazwa państwa polskiego w czasach średniowiecza, formalna nazwa w latach 1386-1569 i później, w latach 1569-1795, jeden z dwóch równoprawnych członów obok Wielkiego Księstwa Litewskiego w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów;
2. wieś w województwie lubelskim, w powiecie parczewskim;
3. kaszubski herb szlachecki

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE:

(brak)