SJP
SŁOWNIK SJP

X

krucjaty

dopuszczalne w grach (i)

krucjata

1. jedna z dziewięciu wypraw wojennych, podejmowanych w XI-XIII wieku przez chrześcijańskie rycerstwo zachodnie pod pretekstem religijnym, w celu odzyskania Grobu Chrystusowego na Ziemi Świętej; wyprawa krzyżowa;
2. w szerszym znaczeniu: każda wyprawa wojenna inicjowana przez Kościół przeciw poganom lub przeciwnikom Kościoła w celu rozszerzenia albo przywrócenia wiary katolickiej; wyprawa krzyżowa;
3. przenośnie: zorganizowana akcja przeciwko komuś lub czemuś, wszelka społeczna działalność zaradcza na szeroką skalę


KOMENTARZE:

(brak)