SJP
SŁOWNIK SJP

X

kuest

dopuszczalne w grach (i)

kuesta

próg tektoniczny utworzony na skutek nierównomiernej odporności warstw skalnych


KOMENTARZE:

(brak)