SJP
SŁOWNIK SJP

kuzyni

dopuszczalne w grach (i)

kuzyn

1. syn brata lub siostry jednego z rodziców;
2. dalszy krewny pozostający w stosunku do wspólnego przodka w tym samym lub mniejszym stopniu pokrewieństwa; powinowaty, krewny, krewniak, pociotek


KOMENTARZE:

(brak)