SJP
SŁOWNIK SJP

kwad

nie występuje w słowniku


KOMENTARZE:

mirnal # 2012-11-22

Raczej 'kwad' (nie 'quad'), skoro mamy - kwadrat, akwarium, kwadra i dziesiątki innych.

mirnal # 2012-11-22

Kwadryga (łac. quadriga) – rzymski wóz dwukołowy, zaprzężony w cztery konie obok siebie (zobacz też: rydwan). Powożona z pozycji stojącej, używana była głównie do wyścigów oraz jako wóz służący podczas pochodów triumfalnych w trakcie różnych uroczystości.
Ang. quadriga
niem. Quadriga
hiszp. cuadriga
litew. kvadriga
ros., ukr., bułg. квадрига
białor. квадрыга

mirnal # 2012-11-22

Wszędołaz, czterokołowiec – motocykl na czterech kołach, przeznaczony głównie do sportu i rekreacji.
Ang. quad
czeski čtyřkolka
niem. Quad
szw. fyrhjuling
hiszp. cuadrimoto, cuatrimoto, cuatriciclo
fr. quadricycle
lit. keturratis
łot. kvadracikls
esper. kvado
ros. мотовездеход

przekorny # 2015-01-23

Czyżbyś swego czasu był aktywistą ZMP (http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/quad;11391.html)? Eee... nie, cofam pytanie, jesteś za młody. =)

mirnal # 2019-01-11

"a zwłaszcza jeżdżenie po nim np. kładami" - nie popieram, raczej "kwady" pod. "kwadrylion"...
patrz łot. kvadracikls, esper. kvado - KW...