SJP
SŁOWNIK SJP

X

kwasocie

dopuszczalne w grach (i)

kwasota

1. zawartość kwasu w niektórych substancjach; kwasowość;
2. w chemii: cecha roztworów elektrolitów, w których jest przewaga stężenia jonów wodorowych nad stężeniem jonów wodorotlenowych; kwaśność, kwasowość;
3. potocznie: coś bardzo kwaśnego


KOMENTARZE:

(brak)