SJP
SŁOWNIK SJP

X

kwatero

dopuszczalne w grach (i)

kwatera

1. lokum wynajmowane lub zajęte na pobyt czasowy, np. na czas nauki lub wakacji albo przez wojsko w okresie działań wojennych;
2. wyodrębniona, czworoboczna część terenu; działka;
3. kwatera główna - miejsce pobytu dowództwa wojskowego, naczelnego wodza lub sztabu generalnego


KOMENTARZE:

(brak)