SJP
SŁOWNIK SJP

X

kwora

dopuszczalne w grach (i)

kworum

quorum; minimalna liczba obecnych członków organu kolegialnego konieczna do uznania, że dany organ może podejmować ważne prawnie decyzje


KOMENTARZE:

(brak)