SJP
SŁOWNIK SJP

laicyzmy

dopuszczalne w grach (i)

laicyzm

laickość;
1. świeckość;
2. dyletanctwo, brak wiedzy w jakiejś dziedzinie


KOMENTARZE:

(brak)