SJP
SŁOWNIK SJP

laskie

dopuszczalne w grach (i)

laski

gwary laskie - mieszane gwary polsko-czeskie (w rejonie Raciborza)

Laskie

niedopuszczalne w grach (i)

Laski

nazwisko

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE:

(brak)