SJP
SŁOWNIK SJP

X

lastrika

dopuszczalne w grach (i)

lastriko

mieszanina wody, cementu i grysu stosowana do wylewki posadzek lub schodów; lastryko, lastrico, terazzo


KOMENTARZE:

(brak)