SJP
SŁOWNIK SJP

X

lecie

dopuszczalne w grach (i)

lato

pora roku pomiędzy wiosną a jesienią


KOMENTARZE:

koalar # 2005-04-30

http://slowniki.pwn.pl/poradnia/lista.php?szukaj=XX-lecie&kat=18

http://slowniki.pwn.pl/poradnia/lista.php?szukaj=po+pi%EA%E6dziesi%B1tce&kat=18