SJP
SŁOWNIK SJP

X

lewico

dopuszczalne w grach (i)

lewica

1. postępowy, radykalny kierunek polityczno-społeczny; termin powstały w czasie walk mieszczaństwa z feudalizmem i upowszechniony w XIX wieku;
2. partia polityczna lub organizacja zrzeszająca członków o lewicowych poglądach;
3. dawniej: lewa ręka


KOMENTARZE:

(brak)