SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

literaturowy

nie występuje w słowniku


KOMENTARZE

~gosc # 2020-02-25

...mamy do czynienia ze specjalizacją znaczenia przymiotników utworzonych od rzeczownika literatura: literacki – ‘odnoszący się do literatury traktowanej jako twórczość artystyczna’, literaturowy – ‘odnoszący się do literatury rozumianej jako bibliografia’. Ten drugi jest synonimem przymiotnika bibliograficzny i tworzy następujące połączenia: opracowanie literaturowe, pozycje literaturowe, badania literaturowe, przegląd literaturowy itd. Choć jest on zapewne rzadziej używany niż bibliograficzny, to ma już ugruntowaną pozycję w tekstach naukowych, a zatem jest aprobowany. Jako też że jest poprawnie utworzony, nie można mu nic zarzucić.

- Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski

~gosc # 2023-03-17

Brawo! DSobrze mówi! Dodać!