SJP
SŁOWNIK SJP

logosie

dopuszczalne w grach (i)

logos

1. w filozofii Heraklita z Efezu: siła kosmiczna, rozum kosmiczny, który rządzi człowiekiem i Wszechświatem;
2. w filozofii Arystotelesa: zdanie, pojęcie, sąd;
3. w filozofii stoików: istota rzeczy obejmująca ducha i materię;
4. w filozofii Hegla: pojęcie, rozum absolutny;
5. w języku biblijnym: objawienie Boga w twórczej roli Słowa;
6. w poglądach Filona z Aleksandrii: ogniwo pośrednie pomiędzy Bogiem a światem materialnym;
7. w poglądach Orygenesa z Aleksandrii: Chrystus jako stwórca i zbawca świata

logosie

niedopuszczalne w grach (i)

logos


KOMENTARZE:

(brak)