SJP
SŁOWNIK SJP

X

lokacji

dopuszczalne w grach (i)

lokacja

1. dawniej, dziś środowiskowo: umiejscowienie, rozmieszczenie w określonym miejscu; lokalizacja, miejsce;
2. w technice: określanie położenia i prędkości obiektów na podstawie fal elektromagnetycznych lub akustycznych;
3. w dawnej Polsce: zakładanie wsi lub miast, zazwyczaj na prawie niemieckim;
4. wieś lub miasto założone w ten sposób


KOMENTARZE:

(brak)