SJP
SŁOWNIK SJP

X

młace

dopuszczalne w grach (i)

młaka

1. zabagniony, zatorfiony obszar, najczęściej wokół źródła w terenie płaskim lub słabo nachylonym;
2. gwarowo: teren podmokły, porośnięty roślinnością bagienną


KOMENTARZE:

~gosc # 2007-01-16

mlaca to taka roslia