SJP
SŁOWNIK SJP

X

młak

dopuszczalne w grach (i)

młaka

1. zabagniony, zatorfiony obszar, najczęściej wokół źródła w terenie płaskim lub słabo nachylonym;
2. gwarowo: teren podmokły, porośnięty roślinnością bagienną


KOMENTARZE:

olcia8 # 2005-03-31

co to właściwie jest?????????////