SJP
SŁOWNIK SJP

marazmie

dopuszczalne w grach

marazm

1. zastój w jakiejś dziedzinie;
2. stan apatii i zobojętnienia; letarg;
3. stopniowy zanik tkanek i narządów lub obniżenie ich sprawności; uwiąd


KOMENTARZE:

(brak)