SJP
SŁOWNIK SJP

martwice

dopuszczalne w grach (i)

martwica

1. miejscowe obumarcie komórek tkanki organizmu roślinnego lub zwierzęcego; nekroza
2. martwica korkowa - martwe warstwy komórek występujące najczęściej na powierzchni korzeni i pni drzew; korowina
3. luźna, porowata skała osadowa - wapienna lub krzemionkowa
4. zanik czegoś lub zastój w czymś


KOMENTARZE:

(brak)