SJP
SŁOWNIK SJP

mazucie

dopuszczalne w grach (i)

mazut

ciecz oleista, pozostałość po destylacji ropy naftowej


KOMENTARZE:

(brak)