SJP
SŁOWNIK SJP

X

miaro

dopuszczalne w grach (i)

miara

wielkość przyjęta za jednostkę porównawczą przy pomiarach wielkości fizycznych tego samego rodzaju

-

Miaro

niedopuszczalne w grach (i)

Miara


KOMENTARZE:

(brak)