SJP
SŁOWNIK SJP

molarna

dopuszczalne w grach (i)

molarny

o roztworze: mierzony liczbą moli substancji rozpuszczonej w 1 kg roztworu


KOMENTARZE:

(brak)