SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

molarne

dopuszczalne w grach (i)

molarny

o roztworze: mierzony liczbą moli substancji rozpuszczonej w 1 kg roztworu


KOMENTARZE

(brak)