SJP
SŁOWNIK SJP

X

moralizmu

dopuszczalne w grach (i)

moralizm

pogląd uznający wartości moralne za najwyższe, a dobro moralne za główną lub jedyną wytyczną ludzkiego postępowania


KOMENTARZE:

(brak)