SJP
SŁOWNIK SJP

X

namaszczane

dopuszczalne w grach (i)

namaszczać

1. smarować, nacierać czymś tłustym;
2. w obrzędach religijnych:
a) nacierać poświęconym olejem przy udzielaniu sakramentów;
b) nadawać komuś jakąś godność przez naznaczenie poświęconym olejem


KOMENTARZE:

(brak)