SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

napawa

dopuszczalne w grach (i)

napawać

1. książkowo: wywoływać w kimś pewne uczucia, przejmować kogoś czymś, np. dumą, niepokojem;
2. we włókiennictwie: nasycać wyrób włókienniczy roztworem farby w celu uzyskania odpowiedniej barwy, elastyczności, gładkości bądź odpowiedniego połysku;
3. w technice: pokrywać warstwą metalu przedmioty metalowe za pomocą spawania;
4. dawniej: napuszczać, nasycać czymś, powodować przenikanie w coś płynów, wilgoci itp.;
5. dawniej: dawać komuś pić, poić kogoś;
6. napawać się:
a) książkowo; odczuwać przyjemność pod wpływem czegoś; cieszyć się, rozkoszować się;
b) dawniej: pić, opijać się czymś;
c) nasiąkać czymś, nasycać się


KOMENTARZE

(brak)