SJP
SŁOWNIK SJP

X

nawiozło

dopuszczalne w grach (i)

nawieźć

1. potocznie: nagromadzić wiele osób lub wiele osób w jednym miejscu;
2. użyźnić glebę nawozem; wynawozić, znawozić (środowiskowo)


KOMENTARZE:

(brak)