SJP
SŁOWNIK SJP

nieagresywne

dopuszczalne w grach (i)

agresywny

1. stosujący przemoc, agresję, dokonujący napaści;
2. zachowujący się w sposób napastliwy, wrogi do innych;
3.
a) o substancjach: mający właściwości niszczące (np. gaz agresywny);
b) o roślinach: mający zdolność zdobywania jakiegoś terenu


KOMENTARZE:

(brak)