SJP
SŁOWNIK SJP

X

nieazowym

dopuszczalne w grach (i)

azowy

grupa azowa - grupa wchodząca w skład niektórych związków organicznych, zawierająca dwa atomy azotu


KOMENTARZE:

(brak)