SJP
SŁOWNIK SJP

X

niekomentatorsko

dopuszczalne w grach (i)

komentatorski

taki, który jest charakterystyczny dla komentarza, związany z komentarzem, np. rozprawa komentatorska; interpretatorski, egzegetyczny, objaśniający


KOMENTARZE:

(brak)