SJP
SŁOWNIK SJP

X

niekompulsywnie

dopuszczalne w grach (i)

kompulsywny

kompulsyjny; w psychologii:
a) wykonywany pod wpływem nie dającego się opanować wewnętrznego przymusu;
b) ulegający takiemu przymusowi


KOMENTARZE:

(brak)