SJP
SŁOWNIK SJP

niemartwi

dopuszczalne w grach (i)

martwy

1. taki, w którym ustały procesy życiowe;
2. taki, który przestał funkcjonować, bezuzyteczny, niepotrzebny;
3. nieożywiony, pozostający w bezruchu;
4. blady, nieruchomy, bez wyrazu


KOMENTARZE:

(brak)