SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

niemediacyjnie

dopuszczalne w grach (i)

mediacyjny

pośredniczący w sporze, mający doprowadzić do zażegnania albo złagodzenia konfliktu pomiędzy stronami (np. komisja mediacyjna)


KOMENTARZE

(brak)