SJP
SŁOWNIK SJP

X

nieogromieniem

niedopuszczalne w grach (i)

ogromić

dawniej:
1. ogłuszyć grzmotem;
2. przestraszyć, napełnić trwogą


KOMENTARZE:

(brak)