SJP
SŁOWNIK SJP

nieosobniczo

dopuszczalne w grach (i)

osobniczy

1. odnoszący się do jednego człowieka lub jednego przedstawiciela gatunku; indywidualny, jednostkowy;
2. osobniczy rozwój - rozwój obejmujący wszystkie zmiany organizmu, jakie w nim zachodzą od powstania osobnika do jego naturalnej śmierci; ontogeneza


KOMENTARZE:

(brak)