SJP
SŁOWNIK SJP

X

niepodsądnemu

dopuszczalne w grach (i)

podsądny

taki, przeciwko któremu wszczęto postępowanie sądowe


KOMENTARZE:

(brak)