SJP
SŁOWNIK SJP

X

niepromulgacyjnemu

dopuszczalne w grach (i)

promulgacyjny

związany z promulgacją


KOMENTARZE

(brak)