SJP
SŁOWNIK SJP

X

nieuka

dopuszczalne w grach (i)

nieuk

osoba niewykazująca zainteresowania w poszerzaniu swoich horyzontów intelektualnych


KOMENTARZE:

(brak)