SJP
SŁOWNIK SJP

X

nieuki

dopuszczalne w grach (i)

nieuk

osoba niewykazująca zainteresowania w poszerzaniu swoich horyzontów intelektualnych


KOMENTARZE

(brak)