SJP
SŁOWNIK SJP

X

niewyczerpująco

dopuszczalne w grach (i)

wyczerpujący

1. przedstawiający dane zagadnienie wszechstronnie, szczegółowo; gruntowny, dokładny;
2. powodujący zmęczenie, osłabienie; wycieńczający, męczący


KOMENTARZE:

(brak)