SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

nulek

dopuszczalne w grach (i)

nulka

1. znak graficzny używany najczęściej przy rysowaniu wykresów funkcji signum oraz mantysy;
2. rodzaj cyrkla do kreślenia okręgów o bardzo małych średnicach; zerownik


KOMENTARZE

(brak)