SJP
SŁOWNIK SJP

X

ośce

dopuszczalne w grach (i)

ośka

zdrobnienie od: oś (część urządzenia)

ośce

dopuszczalne w grach (i)

osiec

błonkówka z nadrodziny bleskotek

Ośce

niedopuszczalne w grach (i)

Ośka

nazwisko


KOMENTARZE:

(brak)