SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

oaz

dopuszczalne w grach (i)

oaza

1. obszar na pustyni lub półpustyni obfitujący w roślinność;
2. przenośnie:
a) przytulne, zaciszne miejsce;
b) zajęcie dające przyjemność i odprężenie od innych zajęć;
3. w Kościele katolickim:
a) młodzieżowy ruch, którego celem jest pogłębienie życia religijnego; Oaza; ruch oazowy;
b) obóz letni dla młodzieży należącej do tego ruchu


KOMENTARZE

jogurcik # 2004-11-04

Obszar o obfitej roślinności na pustyni lub półpustyni występowane na nie znacznej głębokości słodkich wód gruntowych, z wypływem źródeł lub zlewaniem terenów przyrzecznych.