SJP
SŁOWNIK SJP

oaz

dopuszczalne w grach (i)

oaza

1. obszar na pustyni lub półpustyni obfitujący w roślinność;
2. przenośnie: przytulne, zaciszne miejsce; także zajęcie dające przyjemność i odprężenie od innych zajęć;
3. młodzieżowy ruch w kościele katolickim; Oaza; ruch oazowy


KOMENTARZE:

jogurcik # 2004-11-04

Obszar o obfitej roślinności na pustyni lub półpustyni występowane na nie znacznej głębokości słodkich wód gruntowych, z wypływem źródeł lub zlewaniem terenów przyrzecznych.