SJP
SŁOWNIK SJP

obrażajmy

dopuszczalne w grach (i)

obrażać

1. naruszać czyjejąś godność osobistą słowem lub czynem;
2. naruszać słowem lub czynem obowiązujące wartości, normy lub prawa


KOMENTARZE:

(brak)