SJP
SŁOWNIK SJP

X

ochrana

dopuszczalne w grach (i)

ochrana

tajna policja polityczna w carskiej Rosji


KOMENTARZE:

mirnal # 2013-01-08

Ochrana (ros. Отделение по охранению порядка и общественной безопасности, Otdielenije po ochranieniju poriadka i obszczestwiennoj biezopasnosti, Oddział ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego) – tajna policja polityczna w imperium rosyjskim, powstała po zabójstwie cara Aleksandra II, na mocy ukazu Aleksandra III z 14 sierpnia 1881 roku. Zlikwidowana w czasie rewolucji lutowej w 1917 roku.
Wikipedia podaje od wielkiej litery.